Dat België één van de meest filegevoelige landen van Europa is, is geen nieuws. De impact van al dat fileleed is groot voor bedrijven.  Hoe meer files, hoe meer economische schade er is.
Het is dan ook niet onlogisch dat ondernemers zich kunnen vinden in een kilometerheffing voor personenwagens als die de files zouden kunnen oplossen of verminderen.
De organisatie pleit er wel voor om de kilometerheffing niet zo maar in te voeren. Ze vraagt onder andere om bij een proefproject de economische effecten in kaart te brengen.


Fileleed

Uit het jaarlijkse mobiliteitsverslag van de Mobiliteitsraad Vlaanderen, blijkt dat België – met Antwerpen en Brussel op kop – één van de meest congestiegevoelige landen van Europa is.
Het fileleed heeft een economische kost van 1 tot 2 % van het bruto binnenlands product. De Unizo vreest dat  het de komende jaren er niet beter  zal op worden..Volgens het federaal planbureau zal bij ongewijzigde verkeersinfrastructuur de gemiddelde snelheid tijdens de spits met 24 %  afnemen, dit tegen 2030.

Bron: De Tijd

  • Doornikserijksweg 95
  • 8510 Bellegem
  • BE0539.826.279